FESTIVAL-U-OPOZICIJI
31. oktobar – 02. novembar 2019.
mesto održavanja: Omladinski centar CK13, Vojvode Bojovića 13, Novi Sad

 

Festival-u-opoziciji je platforma za uspostavljanje odnosa između umetnosti, edukacije i politike improvizacije. Ova platforma je orijentisana ka stvaranju privremenih zona grupnosti, razmene i podrške improvizacionoj praksi koja radi/proizvodi u zvuku, sa zvukom i oko zvuka. Stalni pogoni događaja – OUR ‘Accompanyings’ (improvizacije i performansi), DžuBoks (razmena materijala), Zvučna instalacija i Čitalački pult – iniciraju umetničku produkciju u festivalskom formatu, i to sa namerom da afektizuju i konceptualizuju improvizaciju kao umetnički, kulturni i društvno-politički (protiv)stav suprotstavljen komercijalizaciji, trivijalizaciji, depolitizaciji i predatorskoj utilitarizaciji umetnosti. Po uzoru na Company Weeks (godišnji festival slobodne improvizacije koji je organizovao Derek Bejli od 1977. do 1994.) i Rock in Oppostion (pokret muzičkih bendova koji su se suprotstavili monopolu muzičke industrije tokom sedamdesetih godina), Festival-u-opoziciji ne pretenduje na mesto institucije sa autoritetom, već istrajava kao krhko čvorište ispresecanih flukseva sa lokalne i regionalne scene, baš kao i onih upliva kreativne energije koji dolaze iz evropskih i svetskih metropola.

Festival-u-opoziciji je deo šireg istraživačkog projekta NOISM – Novi oblici istraživanja savremene muzike koji nastoji da dugoročno podstiče razvoj i analizu savremene umetničke produkcije, a ujedno i promoviše prakse u savremenom muzičkom i umetničkom stvaralaštvu sa posebnim usmerenjem ka interaktivnosti i grupnom stvaralačkom procesu. Projekat su pokrenule i razvijaju dve organizacije iz Novog Sada: Centar za nove medije kuda.org i Udruženje KNAP/IMPROSTOR.

Učesnici:
Tomaž Grom (Ljubljana), Manja Ristić (Beograd); Ksenija Stevanović (Beograd), Bálint Bolcsó (Budimpešta), Mirjana Raić (Novi Sad), Milana Zarić (Beograd), Samo Kutin (Ljubljana), Joel Grip (Berlin), Axel Dorner (Berlin), Michael Griener (Berlin), Dieter Kovačič (Beč), Ana Kravanja (Ljubljana), Tijana Stanković (Beograd), ŠKART (Beograd), Susanna Gartmayer (Beč), Christof Kurzmann (Beč), Miloš Tomić (Beograd), Darija Medić (Beograd).

 

Organizatori & producenti:
Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad
Udruženje KNAP/IMPROSTOR, Novi Sad

Tehnička podrška:
Omladinski centar CK13, Novi Sad – nezavisni kulturni prostor za razvoj društvenog angažmana mladih 

Festival-u-opoziciji se realizuje kroz partnersku saradnju Centra za nove medije kuda.org i Udruženja KNAP/IMPROSTOR iz Novog Sada sa Zavod Sploh iz Ljubljane https://www.sploh.si/si/ i saradnicima. Projekat NOISM – Novi oblici istraživanja savremene muzike je sufinansiran od strane Gradske uprave za kulturu grada Novog Sada, Austrijskog kulturnog foruma iz Beograda i Fondacije za umetničke inicijative.

 

PROGRAM Festivala-u-opoziciji možete preuzeti u pdf formatu na ovom linku.

PROGRAM / četvrtak / 31. oktober 2019:

17:00–24:00
DžuBoks 
Čitalački pult
Zvučne instalacije: 
iMstrument, Tomaž Grom (Ljubljana)
Emitovanje je dvosmerni kanalDarija Medić (Beograd)

18:00–20:45
LOST & FOUND > javni razgovor i prezentacija edicije improvizovane muzike 80ih u NS, Zoran Pantelić, Stevan Kovač Tickmayer, Jovan Gvero (SKC) + učesnici festivala
TREPERENJA - VIOLIN REVEALED > javni razgovor i promocija knjige Manje Ristić (Beograd), moderatorka Ljubica Ilić (Novi Sad)
Koje je mesto improvizovane i eksperimentalne muzike danas? > predavanje, Ksenija Stevanović (Beograd)

20:45–21:00
#6 Muzikalni dnevnik  > projekcija filma, režija Miloš Tomić (Beograd) 

21:00–21:15
OUR Accompanyings > poetski performans - kolektivni spontani pesnički zamuzičkan 
PRO-TEST 1: ŠKART PRO (Beograd) + GOS-TI

21:15–22:15
OUR Accompanyings > koncert >
Bálint Bolcsó, elektronika (Budimpešta)
Mirjana Raić, glas (Novi Sad)
Milana Zarić, harfa (Beograd)

22:15–23:00
iMstrument > prezentacija instalacije Tomaž Grom (Ljubljana)

 

 

PROGRAM / petak / 01. novembar, 2019:

17:00–24:00
DžuBoks 
Čitalački pult
Zvučne instalacije: 
iMstrumentTomaž Grom (Ljubljana)
Emitovanje je dvosmerni kanalDarija Medić (Beograd)

19:00-20:00
NOISM > javni razgovor i predstavljanje istraživačkog projekta, improstor/kuda.org, Nemanja Sovtić (Novi Sad), Đorđe Marković (Novi Sad), Ljubica Ilić (Novi Sad)

20:00 – 20:45
IN TROUT WE DUST > projekcija filma, Dieter Kovačič (Beč)

21:00-22:00
OUR Accompanyings > koncert & CD prezentacija >
Ana Kravanja, violina i glas (Ljubljana)
Tijana Stanković, violina i glas (Beograd)

22:00-22:15
OUR Accompanyings > poetski performans - kolektivni spontani pesnički zamuzičkan
PRO-TEST 2: ŠKART PRO (Beograd) + GOS-TI

22:15-23:15
OUR Accompanyings > concert >
Joel Grip, contrabass (Berlin)
Axel Dorner, trumpet (Berlin)
Michael Griener, the drums (Berlin)

 

 

PROGRAM / subota / 02. novembar, 2019:

17:00–24:00
DžuBoks 
Čitalački pult
Zvučne instalacije: 
iMstrumentTomaž Grom (Ljubljana)
Emitovanje je dvosmerni kanalDarija Medić (Beograd)

20:45-21:00
OUR Accompanyings > poetski performans - kolektivni spontani pesnički zamuzičkan
PRO-TEST 3: ŠKART PRO (Beograd) + GOS-TI

21:00-22:00
OUR Accompanyings > koncert >
Samo Kutin, hurdy gurdy (Ljubljana)

22:00-23:00
OUR Accompanyings > koncert & CD prezentacija >
Axel Doerner, truba (Berlin)
Tomaž Grom, kontrabas (Ljubljana)

23:00-24:00
OUR Accompanyings > koncert >
Susanna Gartmayer, bas klarinet (Beč)
Christof Kurzmann, elektronika (Beč)