UMETNIČKA ORGANIZACIJA KROZ VREME - VIDEO ARHIV

UMETNIČKA ORGANIZACIJA KROZ VREME - VIDEO ARHIV

UMETNIČKA ORGANIZACIJA KROZ VREME - VIDEO ARHIV

 

KUDA.ORG OBAVEŠTAVA JAVNOST: BESPLATNA TEHNIČKA OPREMA CIVILNOM SEKTORU

KUDA.ORG OBAVEŠTAVA JAVNOST: BESPLATNA TEHNIČKA OPREMA CIVILNOM SEKTORU

KUDA.ORG OBAVEŠTAVA JAVNOST

BESPLATNA TEHNIČKA OPREMA CIVILNOM SEKTORU

08.09.2020.

 

kuda.org stavlja na raspolaganje organizacijama civlinog društva tehničku opremu na besplatno korišćenje. Pozivamo zainteresovane organizacije da nam se jave.

kuda.org je danas preuzeo deo svoje tehničke opreme iz Crne kuće. Primopredaja opreme je obavljenja uz prisustvo prijatelja i saradnika oba Udruženja.

CRNA KUĆA NEĆE PASTI! kuda.org brani Crnu kuću, Udruženje CK13 manično obmanjuje javnost!

CRNA KUĆA NEĆE PASTI! kuda.org brani Crnu kuću, Udruženje CK13 manično obmanjuje javnost!

CRNA KUĆA NEĆE PASTI!

kuda.org brani Crnu kuću, Udruženje CK13 manično obmanjuje javnost!

 

Razgovor sa Nebojšom Vilićem (Небојша Вилиќ) o ulozi Soros Centara za savremenu umetnost – SCCA u regionu i uslovima umetničke produkcije u periodu 90ih, Skopje

Razgovor sa Nebojšom Vilićem (Небојша Вилиќ) o ulozi Soros Centara za savremenu umetnost – SCCA u regionu i uslovima umetničke produkcije u periodu 90ih, Skopje

Biography: 

Nebojša Vilić, Skopje, teoretičar, pisac, istoričar umetnosti, predavač na Univerzitetu u Skoplju na Fakultetu dramskih umetnosti i Fakultetu likovnih umetnosti i prvi direktor Soroš Centra za savremenu umetnost Skoplje.

Nebojša Vilić

Umetnička organizacija: razgovor sa Nebojšom Vilićem o Soroš centru za savremenu umetnost (SCCA) u Skoplju nastao tokom 90ih, njegova uloga i uticaji na razvoj scene.

Nebojša Vilić (Небојша Вилиќ), Skopje, teoretičar, pisac, istoričar umetnosti, predavač na Univerzitetu u Skoplju na Fakultetu dramskih umetnosti i Fakultetu likovnih umetnosti i prvi direktor Soroš Centra za savremenu umetnost Skoplje.

 

Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas), istraživački projekat kuda.org

Umetnička organizacija analizira fenomen umetničkog (samo)organizovanja i relacije untar umetničkih grupa i kolektiva u postjugoslovenskoj regiji u poslednjih pedesetih godina, i načini na koje je ona uticala na profil i kvalitet njihove umetničke produkcije. Istraživanje u okviru projekta Umetnička organizacija je usmereno ka grupnim i kolektivnim procesima stvaralaštva i unutrašnje dinamike između umetnika i drugih učesnika u njima. Fokus je usmeren ka samoorganizovanim inicijativama izvan okvira oficijelnih institucija. Kroz fenomene samoorganizovanja projektom se propituje uloga organizacija civilnog društva kao potencijalnih progresivnih mesta u društvu kroz bavljenje umetnošću. 

 

Uvod u istraživanje grupnog rada, zajedničkog autorstva, uslova rada, je sproveden tokom 2017. godine kroz intervjuisanje učesnika i protagonista savremene umetničke scene sa prostora Jugoslavije, i nastavljeno je i tokom 2018/2019. godine. Istraživački tim je sastavljen od članova kuda.org sa saradnicima iz Beograda teretičarima i istoričarima umetnosti Milicom Pekić i Stevanom Vukovićem i Anom Peraicom iz Splita. Tokom 2019. godine sagovornici u razgovorima na snimanju intervjua su bili kolektivi i grupe u polju savremene umetnosti, teoretičari i istoričari umetnosti, i umetnici protagonisti koji su svoju praksu realizovali kroz grupni umetnički rad.

Umetnička organizacija je deo šireg projekta Vektori kolektivne imaginacije na kojem kuda.org sarađuje sa partnerima: Multimedijalni institut mi2 i Kulturtreger-Booksa, Zagreb (HR); Glänta, Gothenburg (SE); Kontrapunkt, Skopje (MK) i Berliner Gazette, Berlin (DE).

 

FOND SOLIDARNOSTI – Pokrenuta kampanja za pomoć kulturnim radnicima i radnicama

FOND SOLIDARNOSTI – Pokrenuta kampanja za pomoć kulturnim radnicima i radnicama

 

FOND SOLIDARNOSTI – Pokrenuta kampanja za pomoć kulturnim radnicima i radnicama

 

Crowdfunding kampanja u saradnji sa donacije.rs pokrenuta je u cilju sakupljanja novčane pomoći za 20 kulturnih radnika i radnica, a u okviru Fonda Solidarnosti.  

VIDEO DOCUMENT: PUBLIC TALK THE POLITICAL ECONOMY OF ART COLLECTIVES

VIDEO DOCUMENT: PUBLIC TALK THE POLITICAL ECONOMY OF ART COLLECTIVES

VIDEO DOCUMENT: PUBLIC TALK THE POLITICAL ECONOMY OF ART COLLECTIVES​, 28.07.2020.

Speakers: Sezgin Bojnik (KOS/FL) and Katja Praznik (SL/USA)

Moderation: Ana Vilenica Darija Medić

 

 

VIDEO DOKUMENT: JAVNI RAZGOVOR POLITIČKA EKONOMIJA UMETNIČKIH KOLEKTIVA

VIDEO DOKUMENT: JAVNI RAZGOVOR POLITIČKA EKONOMIJA UMETNIČKIH KOLEKTIVA

VIDEO DOKUMENT: JAVNI RAZGOVOR POLITIČKA EKONOMIJA UMETNIČKIH KOLEKTIVA, 28.07.2020.

Panelisti: Sezgin Bojnik (KOS/FL) i Katja Praznik (SL/USA)

Moderacija: Ana Vilenica Darija Medić

 

 

JAVNI RAZGOVOR: POLITIČKA EKONOMIJA UMETNIČKIH KOLEKTIVA, utorak 28.07.2020. u 19h

JAVNI RAZGOVOR: POLITIČKA EKONOMIJA UMETNIČKIH KOLEKTIVA, utorak 28.07.2020. u 19h

JAVNI RAZGOVOR: POLITIČKA EKONOMIJA UMETNIČKIH KOLEKTIVA

 

UTORAK 28.07.2020. u 19h

Panelisti: Sezgin Bojnik (KOS/FL) i Katja Praznik (SL/USA)

Moderacija: Ana Vilenica i Darija Medić

 

Razgovori Vektori kolektivne imaginacije u umetnosti će se voditi preko Zoom platforme, u okviru kojih će publika imati mogućnost aktivnog učestvovanja kroz chat diskusiju.

PUBLIC CONVERSATION: THE POLITICAL ECONOMY OF ART COLLECTIVES, Tuesday 28.07.2020. at 7PM CET

PUBLIC CONVERSATION: THE POLITICAL ECONOMY OF ART COLLECTIVES, Tuesday 28.07.2020. at 7PM CET

PUBLIC CONVERSATION: THE POLITICAL ECONOMY OF ART COLLECTIVES

 

TUESDAY 28.07.2020. at 7PM CET

Speakers: Sezgin Bojnik (KOS/FL) and Katja Praznik (SL/USA)

Moderation: Ana Vilenica and Darija Medić

 

The conversation series Vectors of Collective Imagination in Arts will be conducted through the Zoom platform, within which the audience will have the opportunity to actively participate through a chat discussion.

VIDEO DOKUMENT: UMETNIČKE GRUPE I DRUŠTVENO-POLITIČKI ANGAŽMAN

VIDEO DOKUMENT: UMETNIČKE GRUPE I DRUŠTVENO-POLITIČKI ANGAŽMAN

VIDEO DOKUMENT: UMETNIČKE GRUPE I DRUŠTVENO-POLITIČKI ANGAŽMAN u okviru programa VEKTORI KOLEKTIVNE IMAGINACIJE U UMETNOSTI, 18.07.2020. 

 

 

Umetničke grupe i društveno-politički angažman

Govornici: Vida Knežević (SR) i Jacopo Galimberti (I)

Moderacija: Ana Vilenica i Darija Medić

 

VIDEO DOCUMENT: ART GROUPS AND SOCIO-POLITICAL ENGAGEMENT

VIDEO DOCUMENT: ART GROUPS AND SOCIO-POLITICAL ENGAGEMENT

VIDEO DOCUMENT: ART GROUPS AND SOCIO-POLITICAL ENGAGEMENT within the programe VECTORS OF COLLECTIVE IMAGINATION IN ART, 18.07.2020. 

 

Art Groups and Socio-Political Engagement

Speakers: Vida Knežević (SR) and Jacopo Galimberti (I)

Art organization: interview with Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša, Ljubljana, 2019

Art organization: interview with Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša, Ljubljana, 2019

Biography: 

 

Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša

In 2007, three Slovenian artists joined the conservative Slovenian Democratic Party (SDS) and officially changed their names to that of the leader of the party, the Prime Minister of Slovenia at the time, Janez Janša. While they renamed themselves for personal reasons, the boundaries between their lives and their art began to blur in numerous and unforeseen ways. Since then, they have been living their private and public lives, working individually and collectively under the same name, and exploring the philosophical, psychological, political, biopolitical, historical, legal, economic, linguistic, and social implications of the name change; turning their lives into an ongoing performance and their art into a powerful means to question rituals and conventions, and to discuss the status and function of identity-related objects such as signatures, passports, ID cards, credit and debit 

Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša

Art organization: interview with Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša, Ljubljana, 2019

 

Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša

In 2007, three Slovenian artists joined the conservative Slovenian Democratic Party (SDS) and officially changed their names to that of the leader of the party, the Prime Minister of Slovenia at the time, Janez Janša. While they renamed themselves for personal reasons, the boundaries between their lives and their art began to blur in numerous and unforeseen ways. Since then, they have been living their private and public lives, working individually and collectively under the same name, and exploring the philosophical, psychological, political, biopolitical, historical, legal, economic, linguistic, and social implications of the name change; turning their lives into an ongoing performance and their art into a powerful means to question rituals and conventions, and to discuss the status and function of identity-related objects such as signatures, passports, ID cards, credit and debit cards.

 

Art organization (review of historical practices through the XX century to the present day), research project kuda.org

Art Organisation analyses the phenomenon of artistic (self)organisation and relations within artistic groups and collectives in the post-Yugoslav region during the last fifty years, and the ways it influenced the profile and quality of their artistic production. Research within the project Art Organisation is aimed at group and collective processes of creation and internal dynamics between artists and other participants in them. The focus is on self-organised initiatives outside the framework of official institutions. Through the phenomena of self-organisation, the project questions the role of civil society organisations as potential progressive places in society through dealing with art.

The introduction to the research of group work, joint authorship, working conditions, was conducted during 2017 through interviewing participants and protagonists of the contemporary art scene from Yugoslavia, and continued during 2018/2019. The research team is composed of members of kuda.org with associates from Belgrade, theoreticians and art historians Milica Pekić and Stevan Vuković and Ana Peraica from Split. During 2019, the interviewed were collectives and groups in the field of contemporary art, theoreticians and art historians, and protagonist artists who realized their practice through group art work.

Art Organisation is part of a wider project Vectors of Collective Imagination where kuda.org cooperates with partners: Multimedia Institute mi2 and Kulturtreger-Books, Zagreb (HR); Glänta Gothenburg  (SE); Kontrapunkt, Skopje (MK) and Berliner Gazette, Berlin (DE).

 

Art organization: interview with Nebojsa Vilić (Небојша Вилиќ), about the group DENES and ZERO, Skopje, 2019

Art organization: interview with Nebojsa Vilić (Небојша Вилиќ), about the group DENES and ZERO, Skopje, 2019

Biography: 

Nebojsa Vilik, Skopje, theorist, writer, art historian, lecturer at the University of Skopje at the Faculty of Dramatic Arts and the Faculty of Fine Arts and the first director of the Soros Center for Contemporary Art Skopje.

Nebojša Vilić, theorist, writer, art historian

Art organization: interview with Nebojsa Vilik about the group DENES and ZERO, Skopje, 2019

Nebojsa Vilik (Небојша Вилиќ), Skopje, theorist, writer, art historian, lecturer at the University of Skopje at the Faculty of Dramatic Arts and the Faculty of Fine Arts and the first director of the Soros Center for Contemporary Art Skopje.

 

Art organization (review of historical practices through the XX century to the present day), research project kuda.org

Art Organisation analyses the phenomenon of artistic (self)organisation and relations within artistic groups and collectives in the post-Yugoslav region during the last fifty years, and the ways it influenced the profile and quality of their artistic production. Research within the project Art Organisation is aimed at group and collective processes of creation and internal dynamics between artists and other participants in them. The focus is on self-organised initiatives outside the framework of official institutions. Through the phenomena of self-organisation, the project questions the role of civil society organisations as potential progressive places in society through dealing with art.

The introduction to the research of group work, joint authorship, working conditions, was conducted during 2017 through interviewing participants and protagonists of the contemporary art scene from Yugoslavia, and continued during 2018/2019. The research team is composed of members of kuda.org with associates from Belgrade, theoreticians and art historians Milica Pekić and Stevan Vuković and Ana Peraica from Split. During 2019, the interviewed were collectives and groups in the field of contemporary art, theoreticians and art historians, and protagonist artists who realized their practice through group art work.

Art Organisation is part of a wider project Vectors of Collective Imagination where kuda.org cooperates with partners: Multimedia Institute mi2 and Kulturtreger-Books, Zagreb (HR); Glänta Gothenburg  (SE); Kontrapunkt, Skopje (MK) and Berliner Gazette, Berlin (DE).

Art organization: interview with Božidar Mandić, Porodica bistrih potoka (Family of clear streams), Rudnik Mountain, 2019

Art organization: interview with Božidar Mandić, Porodica bistrih potoka (Family of clear streams), Rudnik Mountain, 2019

Biography: 

Božidar Mandić, founder of the Porodica bistrih potoka (Family of clear streams), Rudnik Mountain
In May 1977, Božidar founded the commune Porodica bistrih potoka in the hamlet of Brezovica, at the foot of the Rudnik mountain. The principles of the commune are: Philosophy of the Country, Open Home, Poor Economy and Art. This is where Mandic's life and artistic work begins. Implementing the concept of non-enlightenment enlightenment, the Family of Clear Streams lives a real utopia of realizing an island on which, as part of the struggle for the Planet and the Individual, it opposes globalism, technology, progress and profit ...

Božidar Mandić, founder of the Porodica bistrih potoka (Family of clear streams), Rudnik Mountain

Art organization: interview with Božidar Mandić, Porodica bistrih potoka (Family of clear streams), Rudnik mountain, 2019

 

Božidar Mandić, founder of the Porodica bistrih potoka (Family of clear streams), Rudnik Mountain
In May 1977, Božidar founded the commune Porodica bistrih potoka in the hamlet of Brezovica, at the foot of the Rudnik mountain. The principles of the commune are: Philosophy of the Country, Open Home, Poor Economy and Art. This is where Mandic's life and artistic work begins. Implementing the concept of non-enlightenment enlightenment, the Family of Clear Streams lives a real utopia of realizing an island on which, as part of the struggle for the Planet and the Individual, it opposes globalism, technology, progress and profit ...

 

Art organization (review of historical practices through the XX century to the present day), research project kuda.org

Art Organisation analyses the phenomenon of artistic (self)organisation and relations within artistic groups and collectives in the post-Yugoslav region during the last fifty years, and the ways it influenced the profile and quality of their artistic production. Research within the project Art Organisation is aimed at group and collective processes of creation and internal dynamics between artists and other participants in them. The focus is on self-organised initiatives outside the framework of official institutions. Through the phenomena of self-organisation, the project questions the role of civil society organisations as potential progressive places in society through dealing with art.

The introduction to the research of group work, joint authorship, working conditions, was conducted during 2017 through interviewing participants and protagonists of the contemporary art scene from Yugoslavia, and continued during 2018/2019. The research team is composed of members of kuda.org with associates from Belgrade, theoreticians and art historians Milica Pekić and Stevan Vuković and Ana Peraica from Split. During 2019, the interviewed were collectives and groups in the field of contemporary art, theoreticians and art historians, and protagonist artists who realized their practice through group art work.

Art Organisation is part of a wider project Vectors of Collective Imagination where kuda.org cooperates with partners: Multimedia Institute mi2 and Kulturtreger-Books, Zagreb (HR); Glänta Gothenburg  (SE); Kontrapunkt, Skopje (MK) and Berliner Gazette, Berlin (DE).

 

Art organization: interview with Dean Zahtil, founder and member of Labin Art Express (L.A.E.), Labin

Art organization: interview with Dean Zahtil, founder and member of Labin Art Express (L.A.E.), Labin

Biography: 

 

Deanom Zahtila, founder and member of the association Labin Art Express (L.A.E.), Labin

Labin Art Express (L.A.E.) - independent underground cultural and art association, established in 1991, based in the ex-coal mine in Labin, Region of Istria, Croatia. In 1993 L.A.E., the first independent radio station in Croatia, closed by governmental decision in 1996, and in 1998 the international multimedia Cultural Centre "Lamparna" in one of abandoned ex-coal mine buildings. It was first step in realization of their capital project "Underground City XXI" construction and establishment of the first real futuristic underground town in the world, in abandoned tunnels and halls of ex-coal mine in Labin, 160 m below ground level, with streets, bars, restaurants, galleries, concert halls, children playground, swimming pool, Mueseum of Coal Mining, "red light" district, etc., with its own Government, Mayor, police and laws. L.A.E. is not a clannish group of artists whose creativity is esoteric, but an exoteric cultural and art association cooperating with artists and "non-artists" who share the fundamental idea that "art today must be: young, all-encompassing, universal, modern, fierce, moral, and synthetical."

Dean Zahtila, Labin Art Express (L.A.E.), Labin

Art organization: interview with Dean Zahtil, founder and member of Labin Art Express (L.A.E.), Labin

Deanom Zahtila, founder and member of the association Labin Art Express (L.A.E.), Labin

Labin Art Express (L.A.E.) - independent underground cultural and art association, established in 1991, based in the ex-coal mine in Labin, Region of Istria, Croatia. In 1993 L.A.E., the first independent radio station in Croatia, closed by governmental decision in 1996, and in 1998 the international multimedia Cultural Centre "Lamparna" in one of abandoned ex-coal mine buildings. It was first step in realization of their capital project "Underground City XXI" construction and establishment of the first real futuristic underground town in the world, in abandoned tunnels and halls of ex-coal mine in Labin, 160 m below ground level, with streets, bars, restaurants, galleries, concert halls, children playground, swimming pool, Mueseum of Coal Mining, "red light" district, etc., with its own Government, Mayor, police and laws. L.A.E. is not a clannish group of artists whose creativity is esoteric, but an exoteric cultural and art association cooperating with artists and "non-artists" who share the fundamental idea that "art today must be: young, all-encompassing, universal, modern, fierce, moral, and synthetical."

 

Art organization (review of historical practices through the XX century to the present day), research project kuda.org

Art Organisation analyses the phenomenon of artistic (self)organisation and relations within artistic groups and collectives in the post-Yugoslav region during the last fifty years, and the ways it influenced the profile and quality of their artistic production. Research within the project Art Organisation is aimed at group and collective processes of creation and internal dynamics between artists and other participants in them. The focus is on self-organised initiatives outside the framework of official institutions. Through the phenomena of self-organisation, the project questions the role of civil society organisations as potential progressive places in society through dealing with art.

The introduction to the research of group work, joint authorship, working conditions, was conducted during 2017 through interviewing participants and protagonists of the contemporary art scene from Yugoslavia, and continued during 2018/2019. The research team is composed of members of kuda.org with associates from Belgrade, theoreticians and art historians Milica Pekić and Stevan Vuković and Ana Peraica from Split. During 2019, the interviewed were collectives and groups in the field of contemporary art, theoreticians and art historians, and protagonist artists who realized their practice through group art work.

Art Organisation is part of a wider project Vectors of Collective Imagination where kuda.org cooperates with partners: Multimedia Institute mi2 and Kulturtreger-Books, Zagreb (HR); Glänta Gothenburg  (SE); Kontrapunkt, Skopje (MK) and Berliner Gazette, Berlin (DE).

Art organization: interview with members of the curatorial collective What, How & for Whom / WHW, Zagreb

Art organization: interview with members of the curatorial collective What, How & for Whom / WHW, Zagreb

Biography: 

Ivet Ćurlin i Ana Dević

What, How & for Whom/WHW, Zagreb

WHW projects are conceived as platforms for socially engaged models of cultural production and reflection of social reality. WHW was named after its first exhibition: What, How and for Whom, on the occasion of the 152nd anniversary of the Communist Manifesto, held in 2000 in Zagreb. What, how and for whom are the three fundamental issues of every economic organization concerning the planning, concept and realization of exhibitions, as well as the production and distribution of works of art and the artistic position in the labor market. These questions became the motto of WHW’s work and a source of inspiration for all subsequent projects.

What, How & for Whom / WHW

Art organization: interview with members of the curatorial collective What, How & for Whom / WHW, Zagreb

Ivet Ćurlin i Ana Dević

What, How & for Whom/WHW, Zagreb

WHW projects are conceived as platforms for socially engaged models of cultural production and reflection of social reality. WHW was named after its first exhibition: What, How and for Whom, on the occasion of the 152nd anniversary of the Communist Manifesto, held in 2000 in Zagreb. What, how and for whom are the three fundamental issues of every economic organization concerning the planning, concept and realization of exhibitions, as well as the production and distribution of works of art and the artistic position in the labor market. These questions became the motto of WHW’s work and a source of inspiration for all subsequent projects.

 

Art organization (review of historical practices through the XX century to the present day), research project kuda.org

Art Organisation analyses the phenomenon of artistic (self)organisation and relations within artistic groups and collectives in the post-Yugoslav region during the last fifty years, and the ways it influenced the profile and quality of their artistic production. Research within the project Art Organisation is aimed at group and collective processes of creation and internal dynamics between artists and other participants in them. The focus is on self-organised initiatives outside the framework of official institutions. Through the phenomena of self-organisation, the project questions the role of civil society organisations as potential progressive places in society through dealing with art.

The introduction to the research of group work, joint authorship, working conditions, was conducted during 2017 through interviewing participants and protagonists of the contemporary art scene from Yugoslavia, and continued during 2018/2019. The research team is composed of members of kuda.org with associates from Belgrade, theoreticians and art historians Milica Pekić and Stevan Vuković and Ana Peraica from Split. During 2019, the interviewed were collectives and groups in the field of contemporary art, theoreticians and art historians, and protagonist artists who realized their practice through group art work.

Art Organisation is part of a wider project Vectors of Collective Imagination where kuda.org cooperates with partners: Multimedia Institute mi2 and Kulturtreger-Books, Zagreb (HR); Glänta Gothenburg  (SE); Kontrapunkt, Skopje (MK) and Berliner Gazette, Berlin (DE).

 

 

Art organization: interview with Zdenka Badovinac, Ljubljana, October 2018.

Art organization: interview with Zdenka Badovinac, Ljubljana, October 2018.

Biography: 

Zdenka Badovinac, theorist and curator, director of the Modern Gallery and Museum of Contemporary Art in Ljubljana (MG + MSUM). In her research so far, she has covered a large part of the practice of contemporary art in Slovenia, which includes the work of art groups.

Zdenka Badovinac, theorist and curator, director of the Modern Gallery and Museum of Contemporary Art in Ljubljana (MG + MSUM)

Art organization: interview with Zdenko Badovinac, Ljubljana, October 2018.

 

Zdenka Badovinac, theorist and curator, director of the Modern Gallery and Museum of Contemporary Art in Ljubljana (MG + MSUM). In her research so far, she has covered a large part of the practice of contemporary art in Slovenia, which includes the work of art groups.

 

Art organization (review of historical practices through the XX century to the present day), research project kuda.org

Art Organisation analyses the phenomenon of artistic (self)organisation and relations within artistic groups and collectives in the post-Yugoslav region during the last fifty years, and the ways it influenced the profile and quality of their artistic production. Research within the project Art Organisation is aimed at group and collective processes of creation and internal dynamics between artists and other participants in them. The focus is on self-organised initiatives outside the framework of official institutions. Through the phenomena of self-organisation, the project questions the role of civil society organisations as potential progressive places in society through dealing with art.

The introduction to the research of group work, joint authorship, working conditions, was conducted during 2017 through interviewing participants and protagonists of the contemporary art scene from Yugoslavia, and continued during 2018/2019. The research team is composed of members of kuda.org with associates from Belgrade, theoreticians and art historians Milica Pekić and Stevan Vuković and Ana Peraica from Split. During 2019, the interviewed were collectives and groups in the field of contemporary art, theoreticians and art historians, and protagonist artists who realized their practice through group art work.

Art Organisation is part of a wider project Vectors of Collective Imagination where kuda.org cooperates with partners: Multimedia Institute mi2 and Kulturtreger-Books, Zagreb (HR); Glänta Gothenburg  (SE); Kontrapunkt, Skopje (MK) and Berliner Gazette, Berlin (DE).

Art organization: interview with members of the MAGNET group, Novi Sad

Art organization: interview with members of the MAGNET group, Novi Sad

Biography: 

MAGNET Group, Belgrade / Novi Sad

The "Magnet" group was founded in 1996 by scholars from the "Tradition of the Avant-Garde" Literary School, which was initiated and led by Vujica Rešin Tucić from 1993 to 1995 in Belgrade, Palić and Ečka. The core of the group consisted of Nune Popović, Ivan Pravdić and Jelena Marjanov, and Siniša Tucić, Nikola Popović, Marija Lončar, Vladimir Acan and Mina Vuletić participated in the work, as well as other associates of different professions and ages. The group "Magnet" operated until 1998, with the goal of finding and presenting a creative and non-violent way for a mass fight against the totalitarian regime of Slobodan Milošević.

MAGNET group, Jelena Marjanov, Ivan Pravdić and Siniša Rešin-Tucić

Art organization: interview with members of the MAGNET group, Novi Sad  

Jelena Marjanov, Ivan Pravdić and Siniša Rešin-Tucić

 

MAGNET Group, Belgrade / Novi Sad

The "Magnet" group was founded in 1996 by scholars from the "Tradition of the Avant-Garde" Literary School, which was initiated and led by Vujica Rešin Tucić from 1993 to 1995 in Belgrade, Palić and Ečka. The core of the group consisted of Nune Popović, Ivan Pravdić and Jelena Marjanov, and Siniša Tucić, Nikola Popović, Marija Lončar, Vladimir Acan and Mina Vuletić participated in the work, as well as other associates of different professions and ages. The group "Magnet" operated until 1998, with the goal of finding and presenting a creative and non-violent way for a mass fight against the totalitarian regime of Slobodan Milošević.

 

Art organization (review of historical practices through the XX century to the present day), research project kuda.org

Art Organisation analyses the phenomenon of artistic (self)organisation and relations within artistic groups and collectives in the post-Yugoslav region during the last fifty years, and the ways it influenced the profile and quality of their artistic production. Research within the project Art Organisation is aimed at group and collective processes of creation and internal dynamics between artists and other participants in them. The focus is on self-organised initiatives outside the framework of official institutions. Through the phenomena of self-organisation, the project questions the role of civil society organisations as potential progressive places in society through dealing with art.

The introduction to the research of group work, joint authorship, working conditions, was conducted during 2017 through interviewing participants and protagonists of the contemporary art scene from Yugoslavia, and continued during 2018/2019. The research team is composed of members of kuda.org with associates from Belgrade, theoreticians and art historians Milica Pekić and Stevan Vuković and Ana Peraica from Split. During 2019, the interviewed were collectives and groups in the field of contemporary art, theoreticians and art historians, and protagonist artists who realized their practice through group art work.

Art Organisation is part of a wider project Vectors of Collective Imagination where kuda.org cooperates with partners: Multimedia Institute mi2 and Kulturtreger-Books, Zagreb (HR); Glänta Gothenburg  (SE); Kontrapunkt, Skopje (MK) and Berliner Gazette, Berlin (DE).

 

Art organization: interview with Marko Pogačnik (OHO group), Ljubljana, October 2018.

Art organization: interview with Marko Pogačnik (OHO group), Ljubljana, October 2018.

Biography: 

Marko Pogačnik, artist, founder of the movement and art group OHO, Kranj-Ljubljana, after which the initiator of the transformation of this group into a new artistic initiative Družina v Šempasu (Družina v Šempasu), is today an active research artist in the international network.

The OHO Group, a Slovene art collective active from 1966-1971 in Ljubljana. Members included Marko Pogačnik, Iztok Geister Plamen, Marjana Ciglič, Milenko Matanović, Andraž Šalamun, Tomaž Šalamun, David Nez, Matjaž Hanšek, Naško Križnar, Vojin Kovač Chubby, Aleš Kermavner, Franci Zagoričnik, Marika Pogačnik, Zvona Ciglič, Nuša and Srečo Dragan, a.o.

The members of the OHO group developed various strategies and approaches that they first called “reism,” a type of arte povera, land art and body art, processual and conceptual art. They aspired to “liberate” situations and objects and present them to the public outside of their fixed functions. The term “Oho” refers to the observation of forms (with the eye, “oko”, and ear, “uho”) in their immediate presence, and is also an exclamation of astonishment, said Marko Pogačnik, the group’s leader: “Because when we uncover the essence of a thing, that is when we exclaim ‘oho’.” A specific approach toward objects, a distancing from the weight of meaning, is apparent in Edicija Oho (Oho Edition), where literature and visual art are reduced to objectivity. Artists such as Pogačnik, Geister, Hanžek, Matanović, Dreja and others created their “books” by printing objects, drawings and sentences on single pages placed in small boxes. These books are objects, with their pages being various forms that can be handled, jumbled letters that must be arranged to form a sentence. A book should be heard, looked through. It is an “open work,” one which, demonstrating “reistic” tautology, suggests a game.

Marko Pogačnik, artist, founder of the OHO movement and art group

Art organization: interview with Marko Pogačnik (OHO group), Ljubljana, October 2018.

 

 

Marko Pogačnik umetnik, osnivač pokreta i umetničke grupe OHO, Kranj-Ljubljana, nakon toga inicijator transformacije ove grupe u novu umetničku inicijativu Družina u Šempasu (Družina v Šempasu), danas je umetnik istraživač aktivan u internacionalnoj mreži.

The OHO Group, a Slovene art collective active from 1966-1971 in Ljubljana. Members included Marko Pogačnik, Iztok Geister Plamen, Marjana Ciglič, Milenko Matanović, Andraž Šalamun, Tomaž Šalamun, David Nez, Matjaž Hanšek, Naško Križnar, Vojin Kovač Chubby, Aleš Kermavner, Franci Zagoričnik, Marika Pogačnik, Zvona Ciglič, Nuša and Srečo Dragan, a.o.

The members of the OHO group developed various strategies and approaches that they first called “reism,” a type of arte povera, land art and body art, processual and conceptual art. They aspired to “liberate” situations and objects and present them to the public outside of their fixed functions. The term “Oho” refers to the observation of forms (with the eye, “oko”, and ear, “uho”) in their immediate presence, and is also an exclamation of astonishment, said Marko Pogačnik, the group’s leader: “Because when we uncover the essence of a thing, that is when we exclaim ‘oho’.” A specific approach toward objects, a distancing from the weight of meaning, is apparent in Edicija Oho (Oho Edition), where literature and visual art are reduced to objectivity. Artists such as Pogačnik, Geister, Hanžek, Matanović, Dreja and others created their “books” by printing objects, drawings and sentences on single pages placed in small boxes. These books are objects, with their pages being various forms that can be handled, jumbled letters that must be arranged to form a sentence. A book should be heard, looked through. It is an “open work,” one which, demonstrating “reistic” tautology, suggests a game.

 

Art organization (review of historical practices through the XX century to the present day), research project kuda.org

Art Organisation analyses the phenomenon of artistic (self)organisation and relations within artistic groups and collectives in the post-Yugoslav region during the last fifty years, and the ways it influenced the profile and quality of their artistic production. Research within the project Art Organisation is aimed at group and collective processes of creation and internal dynamics between artists and other participants in them. The focus is on self-organised initiatives outside the framework of official institutions. Through the phenomena of self-organisation, the project questions the role of civil society organisations as potential progressive places in society through dealing with art.

The introduction to the research of group work, joint authorship, working conditions, was conducted during 2017 through interviewing participants and protagonists of the contemporary art scene from Yugoslavia, and continued during 2018/2019. The research team is composed of members of kuda.org with associates from Belgrade, theoreticians and art historians Milica Pekić and Stevan Vuković and Ana Peraica from Split. During 2019, the interviewed were collectives and groups in the field of contemporary art, theoreticians and art historians, and protagonist artists who realized their practice through group art work.

Art Organisation is part of a wider project Vectors of Collective Imagination where kuda.org cooperates with partners: Multimedia Institute mi2 and Kulturtreger-Books, Zagreb (HR); Glänta Gothenburg  (SE); Kontrapunkt, Skopje (MK) and Berliner Gazette, Berlin (DE).

Art organization: conversation with members of the Multimedia Institute mi2: Tomislav Medak and Petar Milat, Zagreb

Art organization: conversation with members of the Multimedia Institute mi2: Tomislav Medak and Petar Milat, Zagreb

Biography: 

 

Multimedijalni institut (MI2) is a non-profit association working at the intersections of culture, arts, technology and activism. Since its early days it has organized around a multi-facetted community that weaves together interests in diverse cultural and social fields: 1) critically inflected digital arts, film, music and literature; 2) digital commons: free software, free culture and open access; 3) philosophy and theory; 4) cultural networking, advocacy and grass-root organizing; 5) protection of public domain and struggles for spatial justice.

Locally it is mostly identified with the social and cultural center MaMa in Zagreb, where it’s organizing cutting-edge cultural, educational and technology programs, hosting a local hacker community and providing an open venue for other cultural initiatives. But it is also the co-organizer of Human Rights Film Festival, electronic music events, publishing activities and the Croatian localizer of Creative Commons licenses.

MI2 is a catalyst for cultural collaboration and grassroots political activism both locally and throughout the former Yugoslav region. In early 2000s it was instrumental in initiating the Clubture network and a number of other cultural policy initiatives. In the latter part of 2000s it was part of the alliance that initiated the Right to the City Zagreb, which it still supports. It has also helped initiate and support the series of un-conferences “Nothing will happen“, bringigt together hackers from throughout the former Yugoslav countries and beyond.

 

Multimedia Institute mi2: Tomislav Medak and Petar Milat

Art organization: conversation with members of the Multimedia Institute mi2: Tomislav Medak and Petar Milat, Zagreb

 

Multimedijalni institut (MI2) is a non-profit association working at the intersections of culture, arts, technology and activism. Since its early days it has organized around a multi-facetted community that weaves together interests in diverse cultural and social fields: 1) critically inflected digital arts, film, music and literature; 2) digital commons: free software, free culture and open access; 3) philosophy and theory; 4) cultural networking, advocacy and grass-root organizing; 5) protection of public domain and struggles for spatial justice.

Locally it is mostly identified with the social and cultural center MaMa in Zagreb, where it’s organizing cutting-edge cultural, educational and technology programs, hosting a local hacker community and providing an open venue for other cultural initiatives. But it is also the co-organizer of Human Rights Film Festival, electronic music events, publishing activities and the Croatian localizer of Creative Commons licenses.

MI2 is a catalyst for cultural collaboration and grassroots political activism both locally and throughout the former Yugoslav region. In early 2000s it was instrumental in initiating the Clubture network and a number of other cultural policy initiatives. In the latter part of 2000s it was part of the alliance that initiated the Right to the City Zagreb, which it still supports. It has also helped initiate and support the series of un-conferences “Nothing will happen“, bringigt together hackers from throughout the former Yugoslav countries and beyond.

 

 

 

Art organization (review of historical practices through the XX century to the present day), research project kuda.org

The research within the Art Organization project is focused on group and collective processes, within the relationship between artists and other participants in them. The aim of the research is to investigate a specific shift towards self-organized initiatives outside the framework of official institutions, and its consequences in the distribution of roles in the world of art. The research is partly conducted through interviewing participants and protagonists of the contemporary art scene from Yugoslavia.

Art Organisation is part of a wider project Vectors of Collective Imagination where kuda.org cooperates with partners: Multimedia Institute mi2 and Kulturtreger-Books, Zagreb (HR); Glänta Gothenburg  (SE); Kontrapunkt, Skopje (MK) and Berliner Gazette, Berlin (DE).

Interview with Dejan Sretenović (Autopsia Group)

Interview with Dejan Sretenović (Autopsia Group)

Biography: 

Dejan Sretenović, art historian, theorist and curator of the Center for Visual Culture at the Museum of Contemporary Art in Belgrade, previously director and program editor of the Center for Contemporary Art Belgrade (1994-2000)

Autopsia is a depersonalized art projection that deals with music, art and film production. Autopsia brings together authors of different professions in the realization of their projects. The artistic practice began in London in the late 1970s, and was continued in the 1980s in the art centers of the former Yugoslavia. Since 1990, Autopsia has been operating from Prague. At the beginning of its operation, Autopsia released a dozen MCs, and in the period after 1989, about twenty CDs. The compositions of the Autopsy can also be found on numerous compilations published by various publishers around the world. The music production is accompanied by extensive visual production that includes original graphic objects, design of flyers, booklets, CDs, books and movies, as well as the website autopsia.net and its branches "Autopsia TV" and "Illuminating Technologies".

Dejan Sretenović, art historian and theorist

 

Interview with Dejan Sretenović (Autopsia Group), Belgrade, 2017

 

Dejan Sretenović, art historian, theorist and curator of the Center for Visual Culture at the Museum of Contemporary Art in Belgrade, previously director and program editor of the Center for Contemporary Art Belgrade (1994-2000)

Autopsia is a depersonalized art projection that deals with music, art and film production. Autopsia brings together authors of different professions in the realization of their projects. The artistic practice began in London in the late 1970s, and was continued in the 1980s in the art centers of the former Yugoslavia. Since 1990, Autopsia has been operating from Prague. At the beginning of its operation, Autopsia released a dozen MCs, and in the period after 1989, about twenty CDs. The compositions of the Autopsy can also be found on numerous compilations published by various publishers around the world. The music production is accompanied by extensive visual production that includes original graphic objects, design of flyers, booklets, CDs, books and movies, as well as the website autopsia.net and its branches "Autopsia TV" and "Illuminating Technologies".

www.autopsia.net
www.illuminating-technologies.com

 

Art organization (review of historical practices through the XX century to the present day), research project kuda.org

Art Organisation analyses the phenomenon of artistic (self)organisation and relations within artistic groups and collectives in the post-Yugoslav region during the last fifty years, and the ways it influenced the profile and quality of their artistic production. Research within the project Art Organisation is aimed at group and collective processes of creation and internal dynamics between artists and other participants in them. The focus is on self-organised initiatives outside the framework of official institutions. Through the phenomena of self-organisation, the project questions the role of civil society organisations as potential progressive places in society through dealing with art.

The introduction to the research of group work, joint authorship, working conditions, was conducted during 2017 through interviewing participants and protagonists of the contemporary art scene from Yugoslavia, and continued during 2018/2019. The research team is composed of members of kuda.org with associates from Belgrade, theoreticians and art historians Milica Pekić and Stevan Vuković and Ana Peraica from Split. During 2019, the interviewed were collectives and groups in the field of contemporary art, theoreticians and art historians, and protagonist artists who realized their practice through group art work.

Art Organisation is part of a wider project Vectors of Collective Imagination where kuda.org cooperates with partners: Multimedia Institute mi2 and Kulturtreger-Books, Zagreb (HR); Glänta Gothenburg  (SE); Kontrapunkt, Skopje (MK) and Berliner Gazette, Berlin (DE).

Interview with Dunja Blažević (ZVONO Group)

Interview with Dunja Blažević (ZVONO Group)

Biography: 

Dunja Blažević, art historian , curator, editor of the visual program of the Gallery of the Student Cultural Center (SKC) in Belgrade from 1970 to 1976 and director of the SKC from 1976-1979 and director of the Center for Contemporary Art / SCCA / pro.ba in Sarajevo since 1996 -2010.

 

Group Zvono (Sarajevo, 1982-1992) Its members were Sead Čizmić, Biljana Gavranović, Kemal Hadzić, Sadko Hadžihasanović, Narcis Kantardžić and Aleksandar Sasa-Bukvić, the initiators of the joint work of the group and the driving force of its organization and promotion. As newly graduated students of the Academy of Fine Arts in Sarajevo, familiar with contemporary art trends, they do not wait to be recognized in the existing system of art. Eager for change, they form a group that will operate outside the institutions and in a way hitherto unknown and unrecognized in our artistic environment. They organize art actions, performances, exhibitions in the most unusual places: bars, streets, shop windows, in nature. This was until then the most radical behavior in modern art in Bosnia and Herzegovina. Their group actions (stadium games, parodies and parties) are an expression of generational self-identification, while each of them in his individual work seeks and develops his own plastic form and poetics in a wide range of "New Images" of the eighties. The activity of the Zvono group (especially its extremely activist attitude towards the cultural space in which it operates) represents the most radical 'behavior' on the art scene of Bosnia and Herzegovina at that time.

According to the Zvono art group, the SCCA Sarajevo Center for Contemporary Art established the ZVONO Award for Young Fine Artists in Bosnia and Herzegovina (BiH) in 2006.

Dunja Blažević, art historian and curator

Interview with Dunja Blažević (ZVONO Group), Belgrade, November 2017.

 

Dunja Blažević, art historian , curator, editor of the visual program of the Gallery of the Student Cultural Center (SKC) in Belgrade from 1970 to 1976 and director of the SKC from 1976-1979 and director of the Center for Contemporary Art / SCCA / pro.ba in Sarajevo since 1996 -2010.

 

Group Zvono (Sarajevo, 1982-1992) Its members were Sead Čizmić, Biljana Gavranović, Kemal Hadzić, Sadko Hadžihasanović, Narcis Kantardžić and Aleksandar Sasa-Bukvić, the initiators of the joint work of the group and the driving force of its organization and promotion. As newly graduated students of the Academy of Fine Arts in Sarajevo, familiar with contemporary art trends, they do not wait to be recognized in the existing system of art. Eager for change, they form a group that will operate outside the institutions and in a way hitherto unknown and unrecognized in our artistic environment. They organize art actions, performances, exhibitions in the most unusual places: bars, streets, shop windows, in nature. This was until then the most radical behavior in modern art in Bosnia and Herzegovina. Their group actions (stadium games, parodies and parties) are an expression of generational self-identification, while each of them in his individual work seeks and develops his own plastic form and poetics in a wide range of "New Images" of the eighties. The activity of the Zvono group (especially its extremely activist attitude towards the cultural space in which it operates) represents the most radical 'behavior' on the art scene of Bosnia and Herzegovina at that time.

According to the Zvono art group, the SCCA Sarajevo Center for Contemporary Art established the ZVONO Award for Young Fine Artists in Bosnia and Herzegovina (BiH) in 2006.

 

Art organization (review of historical practices through the XX century to the present day), research project kuda.org

Art Organisation analyses the phenomenon of artistic (self)organisation and relations within artistic groups and collectives in the post-Yugoslav region during the last fifty years, and the ways it influenced the profile and quality of their artistic production. Research within the project Art Organisation is aimed at group and collective processes of creation and internal dynamics between artists and other participants in them. The focus is on self-organised initiatives outside the framework of official institutions. Through the phenomena of self-organisation, the project questions the role of civil society organisations as potential progressive places in society through dealing with art.

The introduction to the research of group work, joint authorship, working conditions, was conducted during 2017 through interviewing participants and protagonists of the contemporary art scene from Yugoslavia, and continued during 2018/2019. The research team is composed of members of kuda.org with associates from Belgrade, theoreticians and art historians Milica Pekić and Stevan Vuković and Ana Peraica from Split. During 2019, the interviewed were collectives and groups in the field of contemporary art, theoreticians and art historians, and protagonist artists who realized their practice through group art work.

Art Organisation is part of a wider project Vectors of Collective Imagination where kuda.org cooperates with partners: Multimedia Institute mi2 and Kulturtreger-Books, Zagreb (HR); Glänta Gothenburg  (SE); Kontrapunkt, Skopje (MK) and Berliner Gazette, Berlin (DE).

Interview with Branka Stipančić (Group of Aix Artists)

Interview with Branka Stipančić (Group of Aix Artists)

Biography: 

Branka Stipančić, curator and critic in the field of art and the first director and curator of the Center for Contemporary Art Zagreb (SCCA - Zagreb, 1993-1997) and one of the founders of the SCCA network in Amsterdam.

In the late 1970s (1975-1981), the 'Group of Six Artists' (Boris Demur, Željko Jerman, Vlado Martek, Mladen Stilinović, Sven Stilinović and Fedor Vučemilović) began exhibiting in open air spaces in an attempt to circumvent the traps set by art institutions. The young artists displayed their work on sunbathing boards and on the grass between the bathers on the bank of the river Sava (in Zagreb), they projected slides and films on to buildings, exhibited on city squares, in the streets, in universities in Zagreb, on the sea shore of Moščenička Draga, in Belgrade, Venice and elsewhere. They called their shows “exhibition-actions” because, alongside some finished works, most of the work and actions were created on site and in response to the situation. They acted spontaneously, as a loose association of artists who expressed their ideas in works that often challenged the established ethic and aesthetic order and sought to subvert the society in which they lived.

Branka Stipančić, curator and critic in the field of art

Interview with Branka Stipančić (Group of Aix Artists), Zagreb, December 2017

 

Branka Stipančić, curator and critic in the field of art and the first director and curator of the Center for Contemporary Art Zagreb (SCCA - Zagreb, 1993-1997) and one of the founders of the SCCA network in Amsterdam.

In the late 1970s (1975-1981), the 'Group of Six Artists' (Boris Demur, Željko Jerman, Vlado Martek, Mladen Stilinović, Sven Stilinović and Fedor Vučemilović) began exhibiting in open air spaces in an attempt to circumvent the traps set by art institutions. The young artists displayed their work on sunbathing boards and on the grass between the bathers on the bank of the river Sava (in Zagreb), they projected slides and films on to buildings, exhibited on city squares, in the streets, in universities in Zagreb, on the sea shore of Moščenička Draga, in Belgrade, Venice and elsewhere. They called their shows “exhibition-actions” because, alongside some finished works, most of the work and actions were created on site and in response to the situation. They acted spontaneously, as a loose association of artists who expressed their ideas in works that often challenged the established ethic and aesthetic order and sought to subvert the society in which they lived.

BRANKA STIPANČIĆ: GROUP OF SIX ARTISTS AND A TALK WITH MLADEN STILINOVIĆEM, The lecture and the talk in Croatian are part of the Politicization of Friendship exhibition program (MG+MSUM)

 

Art organization (review of historical practices through the XX century to the present day), research project kuda.org

Art Organisation analyses the phenomenon of artistic (self)organisation and relations within artistic groups and collectives in the post-Yugoslav region during the last fifty years, and the ways it influenced the profile and quality of their artistic production. Research within the project Art Organisation is aimed at group and collective processes of creation and internal dynamics between artists and other participants in them. The focus is on self-organised initiatives outside the framework of official institutions. Through the phenomena of self-organisation, the project questions the role of civil society organisations as potential progressive places in society through dealing with art.

The introduction to the research of group work, joint authorship, working conditions, was conducted during 2017 through interviewing participants and protagonists of the contemporary art scene from Yugoslavia, and continued during 2018/2019. The research team is composed of members of kuda.org with associates from Belgrade, theoreticians and art historians Milica Pekić and Stevan Vuković and Ana Peraica from Split. During 2019, the interviewed were collectives and groups in the field of contemporary art, theoreticians and art historians, and protagonist artists who realized their practice through group art work.

Art Organisation is part of a wider project Vectors of Collective Imagination where kuda.org cooperates with partners: Multimedia Institute mi2 and Kulturtreger-Books, Zagreb (HR); Glänta Gothenburg  (SE); Kontrapunkt, Skopje (MK) and Berliner Gazette, Berlin (DE).

 

Interview with Dejan Sretenović on the role of Soros Centers for Contemporary Art - SCCA in the region and the conditions of art production in the 90s

Interview with Dejan Sretenović on the role of Soros Centers for Contemporary Art - SCCA in the region and the conditions of art production in the 90s

Biography: 

Dejan Sretenović, art historian, theorist and curator of the Center for Visual Culture at the Museum of Contemporary Art in Belgrade, previously director and program editor of the Center for Contemporary Art Belgrade (1994-2000)

 

 

Dejan Sretenović art historian and theorist

Interview with Dejan Sretenović on the role of Soros Centers for Contemporary Art - SCCA in the region and the conditions of art production in the 90s

 

Dejan Sretenović, art historian, theorist and curator of the Center for Visual Culture at the Museum of Contemporary Art in Belgrade, previously director and program editor of the Center for Contemporary Art Belgrade (1994-2000)

 

Art organization (review of historical practices through the XX century to the present day), research project kuda.org

Art Organisation analyses the phenomenon of artistic (self)organisation and relations within artistic groups and collectives in the post-Yugoslav region during the last fifty years, and the ways it influenced the profile and quality of their artistic production. Research within the project Art Organisation is aimed at group and collective processes of creation and internal dynamics between artists and other participants in them. The focus is on self-organised initiatives outside the framework of official institutions. Through the phenomena of self-organisation, the project questions the role of civil society organisations as potential progressive places in society through dealing with art.

The introduction to the research of group work, joint authorship, working conditions, was conducted during 2017 through interviewing participants and protagonists of the contemporary art scene from Yugoslavia, and continued during 2018/2019. The research team is composed of members of kuda.org with associates from Belgrade, theoreticians and art historians Milica Pekić and Stevan Vuković and Ana Peraica from Split. During 2019, the interviewed were collectives and groups in the field of contemporary art, theoreticians and art historians, and protagonist artists who realized their practice through group art work.

Art Organisation is part of a wider project Vectors of Collective Imagination where kuda.org cooperates with partners: Multimedia Institute mi2 and Kulturtreger-Books, Zagreb (HR); Glänta Gothenburg  (SE); Kontrapunkt, Skopje (MK) and Berliner Gazette, Berlin (DE).

Pages